Địa chỉ cửa hàng


Head Office:

Address: 316 Le Van Sy Str.,W.1, Tan Binh Dist.,HCMC

HCM Office:

Address: 10 Truong Dinh Hoi Str.,W.16, Dist 8, HCMC 

Điện thoại: (+84) 911 00 22 33

Ha Noi Office:

Address: No 30, Pho Dai Tu Str, Dai Kim W, Hoang Mai Dist,HNC

Điện thoại: (+84) 911002233

Da Nang  Office:

Address: 45 Nguyen Dang Dao Str - Khue Trung W.,Cam Le Dist, HNC 

Điện thoại: (+84) 911002233

Showroom TPHCM

33 Tú Xương, Phường 7, Quận 3

Điện thoại: 0911 00 22 33